asia C-590/18 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 19.12.2019 – Valittajana Fujikura Ltd sekä muina osapuolina Euroopan komissio ja Viscas Corp. (Muutoksenhaku – Kilpailu – Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt – Maanalaisten ja merenalaisten sähkökaapelien Euroopan markkinat – Markkinoiden jakaminen hankkeissa – Sakot – Sakkojen laskennasta annetut vuoden 2006 suuntaviivat – Eurooppalaisten ja muiden kuin eurooppalaisten osallistujien suhteellisen painoarvon määrittäminen kartellissa – Eurooppalaisten yritysten osallistuminen useilla kartellin tasoilla – Yhdenvertainen kohtelu)