kohtuasi C-590/18 P: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 19. detsembri 2019. aasta otsus – Fujikura Ltd versus Euroopa Komisjon, Viscas Corp. (Apellatsioonkaebus – Konkurents – Keelatud kokkulepped – Vee- ja maa-aluste elektrikaablite Euroopa turg – Projektide kaupa turu jagamine – Trahvid – 2006. aasta suunised trahvide arvutamise meetodi kohta – Kartelli Euroopa ja muu maailma liikmete osakaalu kindlakstegemine – Euroopa ettevõtjate osalemine kartelli mitmel tasandil – Võrdse kohtlemise põhimõte)