A Tanács (EU) 2015/2072 rendelete (2015. november 17.) a bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében a Balti-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2016. évre történő meghatározásáról, valamint az 1221/2014/EU és az (EU) 2015/104 rendelet módosításáról