RAPPORT TAL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL U LILL-PARLAMENT EWROPEW dwar l-eżerċizzju tas-setgħa li tadotta atti delegati mogħtija lill-Kummissjoni skont id-Direttiva tal-Kunsill 96/16/KE fuq stħarriġ statistiku tal-ħalib u prodotti tal-ħalib$