Talan mot Europeiska gemenskapernas kommission väckt den 3 november 1995 av Miwon Co. Ltd (Mål T-208/95)