JELENTÉS az (EU) 2016/1139 rendeletnek a bizonyos heringállományokra vonatkozó halászati mortalitási tartományok és védelmi szintek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD)) Halászati Bizottság Előadó: Alain Cadec