A tanács indokolása: A Tanács (EU) 9/2015 álláspontja első olvasatban a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmus finanszirozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módositásáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel