Kohtuasi T-374/20: Üldkohtu 24. märtsi 2021. aasta otsus – KM versus komisjon (Avalik teenistus – Ametnikud – Üleelanud abikaasa – Toitjakaotuspension – Personalieeskirjade VIII lisa artiklid 18ja 20 – Saamise tingimused – Abielu kestus – Õigusvastasuse vastuväide – Võrdne kohtlemine – Vanuse alusel diskrimineerimise keelu põhimõte – Proportsionaalsus)