Írásbeli kérdés E-0480/08 előterjesztette: Angelika Beer (Verts/ALE) a Bizottsághoz. A taxival történő határátlépés