Írásbeli kérdés E-4614/10 Georgios Papanikolaou (PPE) a Bizottság számára. A televíziós reklámokra kivetett görög adó