asia C-509/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 16.5.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt — Belgia) — Christa Plessers v. Prefaco NV ja Belgian valtio (Ennakkoratkaisupyyntö — Yritystoiminnan luovutus — Direktiivi 2001/23/EY — 3 — 5 artikla — Työntekijöiden oikeuksien turvaaminen — Poikkeukset — Maksukyvyttömyysmenettely — Tuomioistuimen valvonnassa tapahtuvalla luovutuksella toteutettavaa tuomioistuinpäätökseen perustuvaa uudelleenjärjestelyä koskeva menettely — Yrityksen pelastaminen kokonaan tai osittain — Kansallinen lainsäädäntö, jonka nojalla luovutuksensaaja voi luovutuksen jälkeen valita ne työntekijät, jotka se pitää edelleen palveluksessa)