Deċiżjoni tal-Kunsill tal-24 ta’ Ġunju 2020 li tadotta l-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 5 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020 2020/C 212 I/02