Tarybos sprendimas 2020 m. birželio 24 d. kuriuo priimama Tarybos pozicija dėl 2020 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 5 projekto 2020/C 212 I/02