Nõukogu otsus, 24. juuni 2020, millega võetakse vastu nõukogu seisukoht Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekti nr 5 kohta 2020/C 212 I/02