2012/337/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 22. junija 2012 o odobritvi odstopanja od Uredbe (EU) št. 1337/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki trajnih nasadov v zvezi z Zvezno republiko Nemčijo in Francosko republiko (notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 4132)