Conclusie van advocaat-generaal Jääskinen van 8 juli 2010.