EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 29/2016 (2016. gada 5. februāris), ar ko groza EEZ līguma XVI pielikumu (Iepirkums) [2017/1312]