Predmet C-364/20 P: Žalba koju su 4. kolovoza 2020. podnijeli Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA i Cassandra Holding Company SIA protiv rješenja Općeg suda (deseto vijeće) od 14. svibnja 2020. u predmetu T-282/18, Bernis i dr. protiv SRB-a