Věc C-364/20 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 4. srpna 2020 Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA a Cassandra Holding Company SIA proti usnesení Tribunálu (desátého senátu) vydanému dne 14. května 2020 ve věci T-282/18, Bernis a další v. Jednotný výbor pro řešení krizí