Nõukogu määrus (EL) 2019/952, 17. mai 2019, mis käsitleb kalapüügivõimaluste jaotamist vastavalt Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandussektori partnerluslepingu rakendamise protokollile (2019–2024)