Predmet C-62/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. veljače 2020. uputio Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgija) – NV Vogel Import Export protiv Belgische Staat