Sag C-62/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgien) den 6. februar 2020 — Vogel Import Export NV mod Belgische Staat