Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről az SADC-GPM-államok közötti gazdasági partnerségi megállapodással létrehozott vegyes tanács 2/2019. sz. határozata (2019. február 19.) a viták elkerülésére és a vitarendezésre vonatkozó eljárási szabályzatnak, valamint a választott bírák és a közvetítők magatartási kódexének elfogadásáról [2019/438]