Written question E-011648/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) lill-Kummissjoni. Tnaqqis fl-emissjonijiet minn impjanti tal-enerġija mill-faħam permezz tal-bijomassa