EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV FÖRORDNING (EU) 2016/1011 VAD GÄLLER UNDANTAG FÖR VISSA REFERENSVÄRDEN FÖR AVISTAVÄXELKURSER FÖR TREDJELANDSVALUTOR OCH FASTSTÄLLANDE AV ERSÄTTNINGAR FÖR VISSA REFERENSVÄRDEN SOM SKA UPPHÖRA OCH OM ÄNDRING AV FÖRORDNING (EU) nr 648/2012