VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD TOT WIJZIGING VAN VERORDENING (EU) 2016/1011 WAT BETREFT DE VRIJSTELLING VAN BEPAALDE BENCHMARKS VOOR CONTANTE WISSELKOERSEN VAN VALUTA’S VAN DERDE LANDEN EN DE AANWIJZING VAN VERVANGINGEN VOOR BEPAALDE BENCHMARKS DIE WORDEN STOPGEZET, EN TOT WIJZIGING VAN VERORDENING (EU) NR. 648/2012