REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL LI JEMENDA R-REGOLAMENT (UE) 2016/1011 FIR-RIGWARD TAL-EŻENZJONI TA' ĊERTI PARAMETRI REFERENZJARJI TAL-KAMBJU SPOT TA' PAJJIŻI TERZI U L-IFFISSAR TA' SOSTITUTI GĦAL ĊERTI PARAMETRI REFERENZJARJI LI JKUNU SE JITWAQQFU, U LI JEMENDA R-REGOLAMENT (UE) NRU 648/2012