AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE AZ (EU) 2016/1011 RENDELETNEK AZ EGYES HARMADIK ORSZÁGBELI AZONNALI REFERENCIA-ÁRFOLYAMOK MENTESSÉGE ÉS EGYES MEGSZŰNŐ REFERENCIAMUTATÓK HELYETTESÍTŐINEK KIJELÖLÉSE TEKINTETÉBEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL, VALAMINT A 648/2012/EU RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL