NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, KTERÝM SE MĚNÍ NAŘÍZENÍ (EU) 2016/1011, POKUD JDE O VYNĚTÍ NĚKTERÝCH REFERENČNÍCH HODNOT SPOTOVÝCH SMĚNNÝCH KURZŮ TŘETÍCH ZEMÍ A STANOVENÍ NÁHRADY ZA NĚKTERÉ REFERENČNÍ HODNOTY, JEJICHŽ POSKYTOVÁNÍ JE UKONČOVÁNO, A KTERÝM SE MĚNÍ NAŘÍZENÍ (EU) Č. 648/2012