Door de Europese Commissie overeenkomstig artikel 22, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad bekendgemaakte informatie inzake de kennisgevingen van de vlaggenstaten (lijst van staten en hun bevoegde autoriteiten) op grond van artikel 20, leden 1, 2 en 3, van en bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad 2021/C 93/03