Europos Komisijos pateikta informacija, skelbtina pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2008 22 straipsnio 2 dalį, dėl vėliavos valstybių pranešimų (valstybių ir jų kompetentingų institucijų sąrašas) pagal Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 20 straipsnio 1, 2, 3 dalis ir III priedą 2021/C 93/03