Informacije koje dolaze iz Europske komisije, objavljene u skladu s člankom 22. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008, o obavijestima koje dostavlja država zastave (Popis država i njihovih nadležnih tijela) u skladu s člankom 20. stavkom 1., 2., 3. i Prilogom III. Uredbi (EZ) br. 1005/2008 2021/C 93/03