Cauza C-486/18: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 8 mai 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour de cassation — Franța) — RE/Praxair MRC SAS (Trimitere preliminară — Politica socială — Directiva 96/34/CE — Acordul cadru privind concediul pentru creșterea copilului — Clauza 2 punctul (6) — Lucrător angajat pe durată nedeterminată și cu normă întreagă în situație de concediu parțial pentru creșterea copilului — Concediere — Indemnizație de concediere și alocație de concediu de reorientare profesională — Modalități de calcul — Articolul 157 TFUE — Egalitate de remunerare între lucrătorii de sex feminin și lucrătorii de sex masculin — Concediu parțial pentru creșterea copilului luat în principal de lucrătorii de sex feminin — Discriminare indirectă — Factori justificați în mod obiectiv și străini de orice discriminare bazată pe sex — Inexistență)