asia C-486/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 8.5.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Cour de cassation — Ranska) — RE v. Praxair MRC SAS (Ennakkoratkaisupyyntö — Sosiaalipolitiikka — Direktiivi 96/34/EY — Vanhempainlomaa koskeva puitesopimus — 2 lausekkeen 6 kohta — Osa-aikaisella vanhempainlomalla oleva työntekijä, joka on otettu palvelukseen toistaiseksi ja täysipäiväisesti — Irtisanomiskorvaus ja uudelleentyöllistymisvapaalta maksettava avustus — Laskentatavat — SEUT 157 artikla — Miespuolisten ja naispuolisten työntekijöiden samapalkkaisuus — Osa-aikainen vanhempainloma, jonka pitävät pääosaltaan naispuoliset työntekijät — Välillinen syrjintä — Objektiivisesti perustellut seikat, jotka eivät ole millään tavalla sukupuolen perusteella syrjiviä — Tällaisia seikkoja ei ole)