Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a gyógyszeres takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról, valamint a 90/167/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (COM(2014) 556 final – 2014/0255 (COD)) és Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az állatgyógyászati készítményekről (COM(2014) 558 final – 2014/0257 (COD))