JELENTÉS a pénzmosással szembeni büntetőjogi fellépésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)) Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság Előadó: Ignazio Corrao