Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9604 – NENT/Telenor/JV) (Text av betydelse för EES) 2020/C 108/04