Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9604 — NENT/Telenor/JV) (Voor de EER relevante tekst) 2020/C 108/04