Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9604 – NENT/Telenor/JV) (Dokuments attiecas uz EEZ) 2020/C 108/04