Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.9604 – NENT / Telenor / JV) (Tekstas svarbus EEE) 2020/C 108/04