Regulamin nr 96 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji silników przeznaczonych do montażu w ciągnikach rolniczych i leśnych oraz w maszynach mobilnych nieporuszających się po drogach w zakresie emisji zanieczyszczeń przez silnik [2019/547]