SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o identiteti upravitelja sredstev za skupni sklad za rezervacije v skladu s členom 212 finančne uredbe 2018/1046