A Bizottság (EU) 2021/108 végrehajtási határozata (2021. január 28.) a Biobor JF biocid termék forgalmazásának és felhasználásának engedélyezésével kapcsolatban a magyar Nemzeti Népegészségügyi Központ által az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 55. cikke (1) bekezdésével összhangban hozott intézkedés meghosszabbításáról (az értesítés a C(2021) 403. számú dokumentummal történt) (Csak a magyar nyelvű szöveg hiteles)