Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie 2021/C 149 I/02