Писмен въпрос P-009890/11 Guido Milana (S&D) до Комисията. Свободни зони в община „Л'Акила“