Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2198 (2020. gada 22. decembris), ar ko labo Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2020/1628 par Savienības retrospektīvas uzraudzības ieviešanu attiecībā uz degvielai paredzēta atjaunojamo energoresursu etanola importu