Дело T-781/14: Решение на Общия съд от 28 януари 2016 г. — TVR Automotive/СХВП — Cardoni (TVR ENGINEERING) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „TVR ENGINEERING“ — По-ранна фигуративна марка на Общността „TVR“ — Относително основание за отказ — Липса на сходство между знаците — Липса на вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)