Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/2021 a Comisiei din 17 decembrie 2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/348 în ceea ce privește coerența obiectivelor revizuite în domeniul de performanță-cheie al rentabilității, incluse în planurile naționale revizuite sau în planurile revizuite ale blocurilor funcționale de spațiu aerian prezentate de Portugalia și de România [notificată cu numărul C(2018) 8489] (Text cu relevanță pentru SEE.)