Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/2021, annettu 17 päivänä joulukuuta 2018, täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/348 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Portugalin ja Romanian esittämiin muutettuihin kansallisiin tai toiminnallisia ilmatilan lohkoja koskeviin suunnitelmiin kustannustehokkuuteen liittyvällä suorituskyvyn keskeisellä osa-alueella sisällytettyjen tarkistettujen tavoitteiden yhteensopivuudesta (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 8489) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)