Mål T-289/01: Talan mot Europeiska gemenskapernas kommission väckt den 27 november 2001 av Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland Aktiengesellschaft